O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt
Naše varhany | Něco z historie | Restaurátorská zpráva | Popis píšťal

Aktuální stav

Proběhlo oficiální předání restaurovaných varhan. Na obrázcích níže si můžete prohlédnou fotografie restaurovaných varhan. Dále si můžete přečíst restaurátorskou zprávu. V sobotu 9. prosince proběhne slavnostní mše svatá, po které bude následovat inaugurační varhanní koncert. Na restaurované varhany z dílny Františka Svítila zahraje Petr Sobotka. Po koncertě bude možnost si varhany prohlédnout.