O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt

Kontakt

Adresa

675 29 Kněžice 46

Telefon

+420 736 607 291

Email

knezice@dieceze.cz

bajon7@wp.pl

IČO

64268748

Admin

spravce@farnostknezice.cz