O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt

Kontakt

Adresa

675 29 Kněžice 46

Telefon

+420 736 529 278

+420 604 413 065

Email

knezice@dieceze.cz

paternovak@seznam.cz

IČO

64268748

Admin

spravce@farnostknezice.cz