O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt
Adopce píšťal | Co s našimi varhanami | Něco z historie | Restaurátorský záměr
Popis píšťal

JAK MOHU ADOPTOVAT PÍŠŤALY?

Tabulka níže znázorňuje rozmístění varhanních píšťal v hracím stroji. Naše varhany mají osm rejstříků manuálu a dva rejstříky pedálové.

Každý řádek ve varhanním stroji představuje jeden varhanní rejstřík. Jeden rejstřík se sestává z řady píšťal stejného zvukového charakteru seřazených v tabulce od největší, nejhlouběji znějící píšťaly – v tabulce umístěné zcela vlevo, až po nejmenší píšťalu, která vydává nejvyšší tón – v tabulce umístěné vpravo.

Jednotlivé rejstříky se od sebe odlišují svým zvukovým charakterem, především silou a barvou tónu v závislosti na materiálu, konstrukci a menzuře – tj. několika desítkách dalších parametrů píšťal daného rejstříku. Číslo za názvem rejstříku značí jeho polohu – to znamená v jaké výšce píšťaly daného rejstříku znějí. Tato výška se udává tradičně ve stopách. Čím vyšší číslo, tím hlouběji píšťaly daného rejstříku zní.

Každé políčko v tabulce tedy reprezentuje jednu konkrétní píšťalu. Píšťaly jsou rozděleny do cenových hladin podle své přibližné velikosti tak, aby cena všech píšťal odpovídala přibližně předpokládané ceně restaurátorských prací na celém nástroji.

Přispět na opravu varhan můžete adopcí píšťal v těchto cenových hladinách:
200,- 500,- 1 000,- 1 500,- 2 000,- 3 000,- 5 000,- 20 000,-

Kliknutím na konkrétní píšťalu, která je vyobrazená v podobě kolečka, se Vám objeví její základní charakteristika: Rejstřík, tón, cena a variabilní symbol.

Variabilní symbol slouží k identifikaci Vámi zvolené píšťaly. Do kolonky „zpráva pro příjemce“ uveďte své jméno a poštovní adresu, případně jméno osoby, kterou chcete obdarovat. Na toto jméno bude následně vystaven certifikát adoptované píšťaly a bude zaslán na uvedenou adresu. Případně nám můžete tyto údaje zaslat na emailovou adresu: varhany@farnostknezice.cz