Aktuality:

12.11. 2023
Farnost děkuje všem, kteří přispěli, či se jakkoli podíleli na restaurování varhan.

9.12. 2023
V sobotu 9.12. v 18:00 se uskuteční žehnání varhan se mší svatou. Po mši bude následovat varhanní koncert, na varhany zahraje Petr Sobotka.