Aktuality:

4. listopadu

Restaurování varhan dotací podpořily Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury

27. října

Od této neděle budou mše svaté ve všední dny začínat v 17:30, viz pořad bohoslužeb...

20. října

Všichni jste zváni do farní kavárny, která se bude konat tradičně na orlovně od 15:00 tentokrát s promítáním filmu o misiích

29. září

Dokončena první etapa restaurování varhan

2. června

Farnost Kněžice srdečně zve na farní den...

Případné konstruktivní připomínky a náměty k našim stránkám zasílejte na adresu spravce@farnostknezice.cz

30. prosince

Během Vánoc se vybralo 58 000 Kč na opravu varhan.

29. prosince

Vánoční koncert chrámového sboru

23. prosince

Proběhl živý betlém pořádaný na podporu kněžických varhan. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.