O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Kněžice

Informace pro dárce na varhany

Důležitá informace pro dárce na varhany, pokud jste poslali na účet dar 1000 Kč a více během kalendářního roku 2018, můžete zažádat farní úřad Kněžice o potvrzení poskytnutí daru k uplatnění slevy na daň. Potvrzení bude vydáno na základě předložení ústřižku poštovní poukázky nebo výpisu z účtu s vyznačením provedené úhrady.